pic4

ברבעים הנחשקים של לונדון נרשמו לפני הצבעת הברקזיט מחירים בלתי נתפסים לנדל"ן מבוקש. אך בעקבות היציאה הצפויה של בריטניה מהאיחוד האירופי, ייתכן מאד שכעת משקיעי הנדל"ן עומדים להפנות את גבם לעיר. ישנם סימנים בולטים לכך שהם מעדיפים להעביר את כספם לברלין – ופירוש הדבר שהמחירים בברלין ימשיכו לזנק.

חברת D&H, המנהלת פרויקטי בנייה בענף הנדל"ן, דיווחה כי כשבוע לאחר ההצבעה במשאל העם של תושבי בריטניה בעד יציאה מהאיחוד האירופי, מספר הפניות מרחבי העולם החל לגדול. בכלל זאת, הגיעו פניות ממשקיעים ברוסיה וגם ממדינות המפרץ. הדבר מעניין במיוחד ביחס לרוסיה, מפני שלאור הסנקציות שהטיל עליה האיחוד האירופי, הביקוש של משקיעים רוסים לנדל"ן בברלין פחת במידת מה בתקופה שלפני ההצבעה בבריטניה. בנוסף, לפי דיווחים בעיתון ברלינר-קורייר, זמן קצר לאחר ההצבעה החלו חברות נדל"ן גרמניות לקבל גם פניות ממשקיעים פוטנציאליים רבים מהונג קונג.

יורגן אלרקמפ, ראש בנק ההשקעות IBB מסביר שברלין זוכה יותר ויותר בתחרות על המקום האטרקטיבי ביותר להשקעה בקרב אנשים ברחבי העולם. הוא מציין כמה סיבות לכך, ואחת הסיבות הללו היא שמשקיעים בינלאומיים מתחברים יותר ויותר להשקעות נדל"ן בברלין. הוא מוסיף, עם זאת, שמספרם של המשקיעים הבריטים שמעורבים בפעילות בעיר צפוי לרדת מעט בעתיד הנראה לעין, בשל הפיחות היחסי בערכו של המטבע הבריטי, הליש"ט. בניתוח המגמות העתידיות, הוא מביא בחשבון במידה ניכרת את הדרך שבה תתנהל יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי – הברקזיט, במהירות ובאורח ידידותי או באיטיות ותוך כדי עימותים ומחלוקות בין הצדדים.

לעומתם, המומחים של חברת Bulwingesa לייעוץ וניתוח שוק הנדל"ן בגרמניה, מפגינים שמרנות יחסית בהערכות שהם מציעים לציבור ומדווחים כי המגמות בשוק הנדל"ן בעקבות הברקזיט דורשות עדיין ניתוח מעמיק ועוד זמן. כך למשל, הם מציינים שחברות מסחריות שיעברו מלונדון לגרמניה בעקבות תוצאות משאל העם, צפויות לעבור לפרנקפורט ולא לברלין.

מקור: Berliner Kurier