Ernst&Young: גרמניה יעד ההשקעות המועדף באירופה

גרמניה ממשיכה להוביל כיעד המועדף של השקעות נדל"ן בחו"ל, כך קובע מחקר של חברת הייעוץ הבינ"ל Ernest&Young שבוצע בקרב מומחי נדל”ן מובילים. הסקר צופה גידול נוסף בהיקף ההשקעות באירופה במהלך 2013.

בקטגוריה של נדל"ן להשקעה בחו"ל, גרמניה הובילה את הרשימה, כאשר יעדים מובילים נוספים של השקעות בחו"ל היו מחוץ לתחומי האיחוד האירופי. ליעדים המובילים באירופה, לאחר גרמניה נבחרו: שוודיה, טורקיה, פולין, שוויץ ובריטניה.

משבר גוש האירו, והחשש מאינפלציה ממשיכים למשוך משקיעים לתחום הנדל"ן. “כמעט ואין אלטרנטיביות בטוחות להשקעה בשווקים הפיננסיים", הוסיף יועץ ההשקעות הרטמוט פרויינד, כאשר אפשרויות המימון המוגבלות יהוו גורם ממתן גם בשווקים חמים כגון גרמניה וימנעו התפתחויות של מגמות בועתיות.
Ernst&Young צופה נפח השקעות של 32-36 מילארד אירו בגרמניה במהלך 2013. “אנחנו צופים המשך פעילות דומה למה שהתרחש ב 2012”, הוסיף פרויינד.

שולץ וולקוב חוזה היקף פעילות נמוך מעט יותר עקב ההאטה הכלכלית. “אולם התנאים לפעילות עיסקית הם אידאלים עבור הרוכשים והמוכרים".

הצפי עבור איטליה וספרד הינו הקודר ביותר, כאשר רק 30% מהמשקיעים באירופה רואים באור חיובי אפשרות השקעה במדינות אלו. “באופן כללי אנחנו רואים יותר עסקאות בינ”ל, וגידול בהשקעות חוץ ביחס לתקופה שמיד אחרי המשבר הכלכלי”, מסר קריסטיאן שולץ וולקוב בתדריך לתקשורת.

מגמות נוספות שנחשפו בדו”ח הן העמקת פעילות ההלוואות של קרנות פנסיה וביטוח בשוק הנדל”ן, כמו גם הגדלת ההנפקות של אג”ח לנדל”ן מסחרי. נכסי נדל”ן למגורים, במיוחד דירות להשקעה בברלין ימשיכו להוות מוקד השקעה עיקרי, כאשר 75% מהמשקיעים צופים המשך של עליות המחירים, ויציבות מחירים גם באזורים פריפריאליים.

 

המוכרים העיקריים בשוק במהלך 2013 צפויים להיות קרנות ריט ובנקים. הרוכשים הדומיננטיים יהיו חברות משפחתיות, חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקרנות נדל”ן בינ”ל.

דירות למכירה בברלין מהוות את אחד ממוצרי ההשקעה האטרקטיביים ביותר בשוק של השקעות נדל"ן בחו"ל. עם משרדים בארץ ובברלין חברת אינספריישן מציעה מעטפת ניהול כוללת להשקעה בטוחה.