fbpx

היקף השקעות של מעל ל - 2 מיליארד שקלים: פרויקטים נבחרים

תיק הנכסים שאנחנו מנהלים כעת, כולל מעל ל 70.000 מ"ר של נכסים למגורים ונכסים מסחריים בשווי מוערך של כ – מיליארד שקלים.
במהלך השנים בצענו עסקאות נדל"ן באסטרטגיות השקעה מגוונות במעל ל 2 מיליארד שקלים.
עם היסטוריית ביצועים ומימושים מוכחת, אנו ממשיכים לנתח, לחיות ולאתר את ההזדמנויות המעניינות ביותר בשוק הנדל"ן של גרמניה.

הרשמה כמשקיעים כשירים

פרטים ונתונים מלאים באפשרותנו לחשוף אך ורק בפני משקיע המוגדר "כשיר" (או "מסווג") ע"פ התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך

11.TG

11.TG

11.TG

11.TG

12.TG

13.TG

14.TG

15.TG

16.TG

29.TG

17.TG

18.TG

18.TG

18.TG

18.TG

19.TG

22.TG

20.TG

21.TG

23.TG

23.TG

24.TG

24.TG

24.TG

24.TG

24.TG

25.TG+26.TG

25.TG+26.TG

27.TG

28.TG

32.TG

32.TG

30.TG

36.TG

37.TG

פרויקטים בגיוס

פרויקטים רצים

בניין אחד

סוג הבניין

מגורים

משך פרוייקט מוערך

שנים

שטח במ"ר

2977 מ"ר

37TG

בניין אחד

סוג הבניין

מגורים

משך פרוייקט מוערך

שנים

שטח במ"ר

2,042 מ"ר

36TG

בניין אחד

סוג הבניין

מגורים

משך פרוייקט מוערך

שנים

שטח במ"ר

2651 מ"ר

35TG

בניין אחד

סוג הבניין

מגורים

משך פרוייקט מוערך

שנים

שטח במ"ר

1096 מ"ר

34TG

בניין אחד

סוג הבניין

תעשייה קלה

משך פרוייקט מוערך

5 שנים

שטח במ"ר

4000 מ"ר

33.TG

6 בניינים

סוג הבניין

מגורים + מסחרי

משך פרוייקט מוערך

5 שנים

שטח במ"ר

21,200 מ"ר

32.TG

22 בניינים

סוג הבניין

מסחרי ומגורים

משך פרוייקט מוערך

5 שנים

שטח במ"ר

16,260 מ"ר

29.TG

בניין + בנייה חדשה

סוג הבניין

מסחרי ומגורים

משך פרוייקט מוערך

2.5 שנים

שטח במ"ר

888 + 1820 מ"ר

28.TG

בניין אחד

סוג הבניין

מסחרי

משך פרוייקט מוערך

3 שנים

שטח במ"ר

3,570 מ"ר

27.TG

5 בניינים

סוג הבניין

מסחרי ומגורים

משך פרוייקט מוערך

8 שנים

שטח במ"ר

9,395 מ"ר

24.TG

2 בניינים

סוג הבניין

מגורים

משך פרוייקט מוערך

2.5 שנים

שטח במ"ר

4,805 מ"ר

23.TG

3 בניינים

סוג הבניין

מגורים + מסחרי + מלון

משך פרוייקט מוערך

5 שנים

שטח במ"ר

2,808 מ"ר

30.TG

פרויקטים שהושלמו

4 בניינים

סוג הבניין

מגורים

משך פרוייקט מוערך

2,5 שנים

שטח במ"ר

9,505 מ"ר

11.TG

בניין אחד

סוג הבניין

מגורים

משך פרוייקט מוערך

1,5 שנים

שטח במ"ר

1,650 מ"ר

12.TG

בניין אחד

סוג הבניין

מסחרי

משך פרוייקט מוערך

2 שנים

שטח במ"ר

15,200 מ"ר

13.TG

בניין אחד

סוג הבניין

מגורים

משך פרוייקט מוערך

1 שנים

שטח במ"ר

750 מ"ר

14.TG

בניין אחד

סוג הבניין

מגורים

משך פרוייקט מוערך

2,5 שנים

שטח במ"ר

3,800 מ"ר

15.TG

בניין אחד

סוג הבניין

מגורים

משך פרוייקט מוערך

2 שנים

שטח במ"ר

2,127 מ"ר

16.TG

2 בניינים

סוג הבניין

מסחרי ומגורים

משך פרוייקט מוערך

2.5 שנים

שטח במ"ר

3,930 מ"ר

25+26.TG

בניין אחד

סוג הבניין

מגורים

משך פרוייקט מוערך

2 שנים

שטח במ"ר

1,621 מ"ר

22.TG

בניין אחד

סוג הבניין

מסחרי

משך פרוייקט מוערך

3 שנים

שטח במ"ר

9,494 מ"ר

21.TG

בניין אחד

סוג הבניין

מגורים

משך פרוייקט מוערך

2.5 שנים

שטח במ"ר

2,447 מ"ר

20.TG

2 בניינים

סוג הבניין

מגורים

משך פרוייקט מוערך

1,5 שנים

שטח במ"ר

2,808 מ"ר

19.TG

4 בניינים

סוג הבניין

מגורים

משך פרוייקט מוערך

2.5 שנים

שטח במ"ר

11,086 מ"ר

18.TG

בניין אחד

סוג הבניין

מגורים

משך פרוייקט מוערך

1,5 שנים

שטח במ"ר

3,020 מ"ר

17.TG