Landsberger_rooftop_view_02700

על פי דיווח באתר הגרמני "מורגנפוסט" במהלך חודש אוגוסט, מספר אישורי הבנייה שניתנו בברלין במחצית הראשונה של שנת 2016 גבוה בכמעט 10 אחוזים בהשוואה לפרק הזמן המקביל בשנה שעברה. הנתונים מראים כי העלייה מתרכזת במיוחד בדירות בבניינים משותפים.

מספרם של אישורי הבנייה החדשים שהרשויות המקומיות בברלין העניקו בין החודשים ינואר ויוני 2016 עלה במידה ניכרת בהשוואה למספר האישורים שניתנו בחודשים אלו בשנת 2015. כפי שנמסר על ידי המשרד לענייני סטטיסטיקה של ברלין ברנדנבורג, המספר עמד על 9322. בחישוב מדויק, מדובר על עלייה של 9.8 אחוז לעומת מספר האישורים בפרק הזמן המקביל בשנה שעברה.

בין יחידות דירות אלו, 8386 מהדירות תוכננו להיבנות בבנינים משותפים, ומדובר בעלייה של יותר מ-11 אחוז. 908 דירות תוכננו להיבנות בבתים חד משפחתיים או בבתים דו משפחתיים (מדובר בירידה של כאחוז אחד). כמו כן, 2029 דירות נוספות מגיעות לשוק באמצעות עבודות שיפוץ וחידוש. רוב אישורי הבנייה לדירות ניתנו, לפי נתוני המשרד לענייני סטטיסטיקה ברבעים המובילים בברלין כגון: מיטה, פאנקוב ושרלוטנבורג וילמרסדורף.

נדל"ן משרדי להשקעה בברלין: עליה מתונה יותר

עלייה קלה יותר נמדדה בפרק הזמן המדובר בהשקעות נדל"ן בברלין בתחום המשרדי. בפלח זה של השוק, ניתנו על ידי הרשויות המקומיות כ-154 אישורים לעומת 142 בפרק הזמן המקביל בשנה הקודמת. בסך הכל, השטח המשרדי שנכלל בפרויקטים הללו הוא 300 אלף מטר רבוע. העלות המוערכת של הפרויקטים שקיבלו אישור בניה בפרק הזמן המדובר בשנת 2016, הן בתחום הנדל"ן לדיור והן בתחום הנדל"ן המשרדי, מוערכת כעת בלא פחות מ-1.8 מיליארד יורו. מדובר בירידה של 1.9 אחוז בהשוואה למחצית הראשונה של שנת 2015. יש לזכור שהפיתוח בברלין מוגבל על ידי הקושי למצוא שטחים פנויים לבינוי.

מקור: Morgenpost