פרסום חדש של אחד ממכוני המחקר הכלכלי המובילים בגרמניה– DIW – קובע כי מסגרת המימון הקיימת, עם משכנתאות בריבית קבועה, הפרושות עלפני יותר מעשר שנים, ומדיניות הלוואה קפדנית יוצרים מסגרת השקעות סולידית בה החשש מבועתיות קטן ביותר.

בדו"ח שנסקר עלידי אנליסט הנדל"ן קאי קלוזה מבנק ברנברג, המכון הגרמני למחקר כלכלי אומר כי מדיניות ההלוואה משחקת תפקיד חשוב בהתפתחות המחירים, באמצעות רמות מינוף ומבנה המשכנתאות. שיעור שערי הריבית הניידים בגרמניה הוא נמוך מאוד, ורק 18% מסך המשכנתאות מבוססי החזר ריבית בלבד – בשונה מהולנד, בה השיעור עומד על79%., בהתאמה. שוק ההלוואות בגרמניה נוקט במדיניות מימון סולידית וזאת בניגוד לנעשה ברחבי אירופה, שם מדיניות ההלוואות הינה פחות קפדנית וקיימים מבני מימון "חדשניים יותר", וכך נוצר מספר גדול משמעותית של בעלי דירות. קלוזה מציין כי ה-ECB תיאר את הבעלות על דירה כקריטריון לעושרה של אוכלוסייה. ברמה של 43% בלבד, גרמניה היא בעלת שיעור בעלי הדירות הנמוך ביותר באירופה, למעט אוסטריה.

"הדו"ח מגיע בזמן, על רקע עליית המחירים של דירות ותעריפי שכירות בגרמניה, כאשר המדיניות המוניטרית המרחיבה מגדילה את הביקוש לנדל"ן," ציין קלוזה. DIW בחנה גם את התקופה ואת מידת השינויים במחירי דירות. מחירי דירות נפלו ב-22% ריאליים בתקופה של 14 שנים שבין הרבעון הרביעי של 1994 לבין הרבעון השלישי של 2008. בתחילה, המחירים עלו לאחר האיחוד של גרמניה בעקבות הטבות המס שהממשלה הציעה עבור השקעות במזרח גרמניה וברלין, מתוך ציפייה לגידול באוכלוסייה. לאחר שהדבר לא אירע, המחירים החלו לרדת והמשיכו לרדת במשך 14 שנים, דבר שהשפיע לרעה גם על סקטור הבנייה ועל ההתפתחות הכלכלית של גרמניה בכלל. קלוזה הוסיף כי המחירים הגיעו לשפל בסוף 2008, ועלו מאז ב-8.6% בשיעור שנתי של 1.8% עד 2012. "מעניין לציין כי המחירים בנורבגיה החלו לעלות כמעט באותו הזמן, ועלו ב-29% בשיעור שנתי של 6.2% על פני אותה התקופה."