האתר הכלכלי הידוע סקר את מגמות מחירי הנדל
"ן בעולם במהלך 40 השנים האחרונות ומצא כי מחירי השוק הראליים בגרמניה כיום (על פי חישוב היחס שבין מחירי הנכסים להכנסה הפנויה ולשכירויות) משקפים תמחור חסר של כ– 17% !

מחירי הנדל"ן למגורים בגרמניה, בניגוד למרבית מדינות אירופה, רשמו עלייה קבועה ויציבה של 2.7% בשנים 2011 ו 2012. גרמניה, שלא היתה שותפה לבועה הנדל"נית טרום המשבר בשנת 2008, נהנית כיום מריביות נמוכות ברמה היסטורית, כלכלה יציבה ושיעור אבטלה נמוך. האיתנות של הכלכלה הגרמנית בולטת במיוחד לנוכח מצבן של מדינות אחרות באירופה ומגביר את אטרקטיביות ההשקעה בה.

במרבית מדינות אירופה נרשמו ירידות מחירים משמעותיות בשנת 2012 והמחירים צפויים להמשיך במגמה זאת גם בשנה הקרובה. בספרד חלה נפילה של 9.3% במחירי הנדל"ן במהלך 2012 לאחר ירידה של 5.5% במהלך 2011. על פי המחקר הנכסים עדיין מתומחרים כ 20% מעל שוויים הריאלי בבחינה הסטורית. קריסת המחירים בספרד משקפת את בניית היתר שהתרחשה במהלך שנות הבועה ואת רמת האבטלה הגבוהה באירופה – 26.6% בנובמבר 2012.

גם באיטליה והולנד ישנה האצה בירידת המחירים כאשר בהולנד תימחור היתר נע בין 17%-31% על פי אינדקטורים שונים.

תמחור היתר הגדול ביותר באירופה הינו בצרפת בא חלה ירידת מחירים קלה של 1.3% במהלך 2013. הנכסים במדינה מתומחרים ב 35% מעל הממוצע הרב שנתי ביחס ליכולת ההשתכרות, ו 50% ביחס להכנסות משכירות. כלומר על אף שהמדינה לא חוותה נפילה חזקה, הרי שהנתונים מתרגמים למחירי דירות גבוהים באופן לא פופורציונאלי ותשואות נמוכות.