Landsberger_Front_01700

המחירים בברלין ממשיכים להמריא: דו"ח על שוק הדיור של IBB, בנק ההשקעות בברלין, מצביע כי מי שרצה לקנות דירת מגורים בברלין בשנת 2015, נאלץ לשלם תמורתה מחיר חציוני של 3513 יורו למ"ר; זאת בעת שבשנת 2014, מחיר זה עמד על 2700 יורו למ"ר בלבד. הדו"ח מבוסס על הצעות שהתפרסמו באתר יד2 הגרמני, Immobilien Scout24. לגבי השאלה אם הדירות נמכרו במחיר שפורסם תחילה, קשה יותר להסיק מסקנות ברורות.

הבנייה החדשה יקרה במיוחד וגודל הדירות עולה

דירות חדשות בעיר הוצעו למכירה בסוף שנת 2015 במחיר חציוני של 4343 יורו למ"ר. בקטגוריה זו כלולות כל הדירות שבנייתן הושלמה בשנת 2015 או שנה קודם. דירות ישנות למכירה, שחלקן נבנו כבר לפני שנים רבות, הוצעו למכירה במחיר ממוצע של 2919 יורו למ"ר.

דירות מגורים גדולות יקרות יותר לכל מ"ר בהן, בהשוואה לדירות קטנות יותר. הדבר תקף ללא תלות בשאלה אם הדירות הללו ישנות או חדשות. דירות בשטח של פחות מ-40 מ"ר שנבנו לפני שנת 2002 הוצעו למכירה במחיר חציוני של 3900 יורו למ"ר. לעומת זאת, דירות בשטח של 90 מ"ר ומעלה ממועד בנייה זה הוצעו למכירה בכ-4400 יורו למ"ר.

רובע מיטה ניצב בפסגה

עם מחיר חציוני של 4463 יורו למ"ר, הדירות ברובע מיטה היו היקרות ביותר בשנה שעברה. לאחר מכן ניצבו פרידריכסהיין-קרויצברג (4182), ואחריו שרלוטנבורג-וילמרסדורף (3941). לעומת זאת, הנתון עבור רובע שפנדאו הוא 1630 יורו למ"ר, ובאזור מרצאן הלרסדורף 1800 יורו למ"ר, כלומר מחירים נוחים יחסית.

מי שרצו לרכוש בית צמוד קרקע למשפחה אחת או שתיים בשנת 2015 בברלין נאלצו לשלם מחיר חציוני של 340 אלף יורו. לשם השוואה, בשנת 2014 היה מחיר זה 336 אלף יורו.

מקור: Berliner Zeitung