דירות בברלין נבנות כעת בקצב מהיר יותר מכפי שנבנו אי פעם. עם זאת, קצב הבינוי הנוכחי לא מספיק. הגידול המהיר באוכלוסיית העיר מציב דילמה קשה בפני הממשל המקומי, שמונהג על ידי קואליציה של המפלגה הסוציאל דמוקרטית – SPD, מפלגת השמאל ומפלגת הירוקים. הסנאטורית המחזיקה בתיק הבינוי מודה שנעשו טעויות.

View_over_Berlin_Mitte1

עכשיו זה רשמי: הקואליציה האדומה-אדומה-ירוקה בברלין (הכינוי המקובל לקואליציה של המפלגה הסוציאל דמוקרטית – SPD, מפלגת השמאל ומפלגת הירוקים) לא תגיע ליעדי הדיור שקבעה לעצמה ביחס לתקופת הכהונה והחקיקה הנוכחית. לדברי הסנאטורית המחזיקה בתיק הפיתוח בעיר, Katrin Lompscher, ניתן להניח כי החברות העירוניות (בבעלות ציבורית) יצליחו לבנות כ-25,000 דירות עד שנת 2021. ואולם, ההסכם הקואליציוני שנחתם בזמנו נקב במספר גבוה יותר – לא פחות מ-30 אלף דירות.

הפער הזה ניכר, ואין סיכוי להדביק אותו בתוך שנתיים, כך אמרה הסנאטורית Lompscher ביום חמישי. מדובר במצב לא נעים עבור הרשויות בבירת גרמניה, ואף בכשלון. עם זאת, לפי המידע שנמסר, הסנאט יתמקד כעת בהרחבת הבנייה לדיור בפרק הזמן שמעבר 2021. יש תכניות רבות בצנרת שמחכות לקידום.

תחום הבינוי והשיכון עמד במובהק ובמוצהר במוקד פעולתו של הממשל האדום אדום ירוק, במשך השנים האחרונות. במטרופולין של 3.7 מיליון כמו ברלין זהו אחד הנושאים הדחופים ביותר. הסיבה לכך היא שהעיר גדלה מדי שנה בשנה בלא פחות מארבעים אלף תושבים – סדר גודל של עיר בגודל בינוני בגרמניה. מחירי השכירות עולים כתוצאה מכך בהתמדה, והעדר דיור בר השגה הופך לעניין דרמטי יותר ויותר. בכמה רבעים של ברלין, כגון MITTE או PRENZLAUER BERG, אפילו אלו שמתפרנסים היטב בקושי יכולים להרשות לעצמם מגורים במקום.

על פי חישובים של הסנאט, לפחות 194,000 דירות חדשות יידרשו עד שנת 2030 בבירת גרמניה, ולפי הערכות אחרות המספר יעלה אף עד 300,000. החברות העירוניות, המפעילות כיום כ-32 אלף דירות להשכרה בברלין, ומדובר בכחמישית מכלל הדירות, ייאלצו לשחק תפקיד מרכזי בבנייה ובפיתוח המואצים בעתיד החדש, ככל שהדבר תלוי ברצונו של הממשל המקומי האדום אדום ירוק. כמו כן, האינטרס הציבורי חזק במיוחד בפלח השוק של דיור במחירים הנמוכים והבינוניים. היות שהנוגעים בדבר ציינו בעבר את מספר היעד "לפחות 30,000 דירות" – יש לשפוט אותם לפי יעד זה, שכאמור לא יושג עד שנת 2021.

הקואליציה העריכה לא נכונה את המוכנות לבנייה נרחבת בשנים הקרובות, בדוח שפרסמה בתחילת הרבע האחרון של שנת 2016, כך הודתה לאחרונה Lompscher. פרויקטים רבים בתחום הדיור הם מורכבים מאוד ולקח זמן רב יותר להניע אותם משתוכנן במקור. כתוצאה מכך השלימו החברות המוניציפאליות כ-3,000 דירות ב-2018, וב-2019 המספר צפוי להיות גבוה יותר, אך עדיין פחות מ-5,000 דירות. זה הרבה יותר מאשר בשנים קודמות, כאשר הקואליציה האדומה-שחורה של הסוציאל דמוקרטים והנוצרים דמוקרטים שלטה בברלין. אבל מספר זה לא מספיק כדי להגיע למטרה שהוטלה על הרשויות.

"25,000 דירות חדשות שנבנו לאחרונה הם עדיין הצלחה גדולה", אמרה Lompscher. בנוסף, יצוין כי כ-5,000 דירות שנמצאות בבנייה יושלמו עד שנת 2021 וכ-1,000 דירות לפליטים יושלמו אף הן עד אז. בסך הכל מתוכננות 44,000 דירות. בנוסף, מתכננת העיריה לבחון מחדש את השטח הבנוי הקיים כדי לקבוע את הפוטנציאל שלהן לעיבוי בבנייה למגורים, בבניינים קיימים. Lompscher מציינת את האפשרות לעיבוי מתוכנן היטב של אזורי מגורים קיימים. דירות חדשות ניתן גם ליצור על גבי סופרמרקטים, מבני חנויות או חניונים.

האופוזיציה- כמו גם חלקים ממפלגתה של SPD – Lompscher הסוציאל דמוקרטית, מאשימה אותה בהאטת הבנייה החדשה ובהרתעת משקיעים פרטיים. האופוזיציה אינה מקבלת את הצהרת הרשויות, ותובעת הרבה יותר. "הכישלון בתחום השגת יעדי הדיור הוא הכישלון הרשמי של הסנאט בנושא החשוב ביותר של העיר שלנו," כך הצהיר ראש סיעת מפלגת המרכז-ימין הליברלית FDP בפרלמנט המקומי. במפלגה אמרו לעיתונאים כי במקום דיון בהפקעה – בעיר צפוי משאל תושבים בעניין הפקעת דירות מתאגידי דיור גדולים – ובמקום השקעת מיליארדי דולרים לקנייה של דירות קיימות מידי חברות פרטיות שמחזיקות בהן, יש לתבוע הרחבה ניכרת של הבנייה החדשה בברלין.

ואילו במפלגת המרכז-ימין הגדולה CDU הצהיר מומחה הבנייה כריסטיאן גראף שהרשויות מעלו בחובתן ודרש את התפטרות הסנטורית. "Lumpscher נכשלה לגמרי בניסיונה להגדיר את סדרי העדיפויות, וקבעה סדרים לא נכונים. הגיע הזמן לתפנית במדיניות הדיור". פוליטיקאים ממפלגת AFD הימנית קיצונית אמרו כי מדיניות הדיור של Lompscher הייתה מבוססת על הטייה אידיאולוגית.

איגוד חברות הבינוי והנדל"ן ברלין-ברנדנבורג (BBU), הכולל חברות פרטיות ועירוניות וכן קואופרטיבים, מתח ביקורת על האקלים הבירוקרטי והפוליטי הלא נוח כעת לבינוי, וציין את בעיית הליכי האישור הארוכים והמסובכים. "עם צעדים קטנים כאלה כפי שנעשה בשנים האחרונות, אתה לא יכול לבנות יותר", אמרה מנכ"לית BBU מארן קרן ביום חמישי. "לאור האתגרים הבלתי פתורים הרבים בתחום בניית הדירות החדשות בעיר, נראה שגם יעד של 25,000 דירות בפרק הזמן המדובר הוא מטרה שאפתנית שלא בטוח כי הרשויות יצליחו לממשה". כחלופה מציעים באיגוד בינוי מואץ, באזורים שיש בהם כבר תשתית לבינוי, כמו שדה התעופה טמפלהוף או מתחם ELISABETH AUE ברובע PANKOW, שאינם מאושרים כיום למגורים. כלומר, באיגוד תובעים את הסבת השימוש בשטחים אלו למגורים.

כדי להשיג השפעה רבה יותר על שוק הדיור בבירת גרמניה, הסנאט וראש העירייה, מיכאל מולר, פועלים במקביל לבנייה חדשה גם בתחום הרכישה החוזרת של דירות מידי חברות פרטיות. לדברי הרשויות, המטרה שצוינה בעניין בהסכם הקואליציוני האחרון – רכישת 10,000 דירות נוספות עבור החברות העירוניות עד שנת 2021 – עשויה להיות מושגת, ואולי יוכלו הרשויות לרכוש אף מספר גבוה יותר של דירות. מאז שנת 2016, כבר נוספו 7861 דירות למלאי זה של דירות בידי הרשויות. לאחרונה, מולר הציע לנהל משא ומתן עם קבוצת DEUTSCHE WOHN על רכישה חוזרת של דירות שהופרטו לפני כ-15 שנים בשל מצוקה כלכלית בעירית ברלין. מדובר בכ- 50,000 יחידות דיור.

Source: berlin.de