20160505_IG_Buerkner__MG_9150_1_2

תושבי ברלין שבבעלותם יותר מדירה אחת יוכלו לקבל אישורים להשכיר חלק מהדירות לפרקי זמן מוגבלים, בעיקר לתיירים שמגיעים לעיר. בית המשפט המקומי בברלין קיבל את עתירתם של כמה וכמה בעלי דירות כאלה, ופסק שהשכרת דירות לתיירים היא חוקית.

העותרים, בעלי דירות בברלין שברשותם יותר מנכס אחד בעיר, ביקשו להשכיר חלק מהדירות לתיירים. מדובר למשל במי שמחזיקים דירות ברבעים מבוקשים של ברלין, כגון פרידריכסהיין ופאנקוב. בעבר התקשו אלו לקבל אישור מהרשויות להשכיר את דירותיהם לצרכי חופשה ותיירות (למשל באמצעות אתרים כמו AirBNB). אחת הסיבות שניתנו לכך היא שתושבים אלו החזיקו דירות גם במקומות אחרים, וחלקם היו רשומים גם כתושבים מחוץ לברלין, למשל בדנמרק, איטליה או ערים אחרות בגרמניה. בעלי הדירות הללו משתמשים בדירותיהם בברלין בחלק מהזמן בלבד, כאשר הם שוהים בעיר לצרכים פרטיים או לצרכי עבודה. בשאר הזמן הדירות עומדות ריקות, והם ביקשו מן הרשויות אישור להשכיר אותן בתקופות כאלו, לפרקי זמן קצרים.

לפי חוקי העיר ברלין בעניין שימוש בדירות בעיר, השכרה לצרכים כאלו דורשת אישור מיוחד מן הרשויות. במקרה של העותרים, הרשויות המקומיות בברלין סירבו להנפיק להם אישורים כאלה. לפיכך, לא נותרה להם בררה אלא לפנות לבית המשפט ולבקש סעד.

ההחלטה: מותר להשכיר דירות לצרכי נופש ותיירות

בית המשפט בברלין קיבל את עמדת העותרים והטיל על הרשויות המקומיות בברלין להנפיק אישורים להשכרת הדירות גם למטרות המדוברות. אמנם, בעלי הדירות במקרים הנדונים נופלים בגדר האיסור שהוטל בחוק המקומי של ברלין עד כה. יחד עם זאת, יש להם עילה לבקשה חריגה, מפני שמדובר גם באינטרסים ראויים להגנה של תושבים פרטיים בברלין, שעשויים לקבל קדימות על פני אינטרסים ציבוריים, בכל הנוגע לניהול שטחי המגורים באזור ברלין.

במהלך השכרת דירות בברלין לצרכי נופש ותיירות במהלך היעדרם של בעליהן מן העיר, אין אובדן מקום מגורים לתושבים אחרים בברלין. הסיבה לכך היא שבעלי הדירות הללו חוזרים לעיר לעתים תכופות, ולכן הם יכולים לטעון שהדירות ממילא לא יכולות להיות מושכרות על בסיס קבוע לתושבים אחרים בברלין. החוק הקיים אמנם מכוון גם נגד מצב שבו דירות עומדות ריקות, אך אפשר לטעון שכוונת המחוקק לא הייתה למקרים כאלו, אלא למצב שבו דירות עומדות ריקות במשך פרקי זמן ארוכים, במקום להיות מושכרות לתושבי העיר, שהביקוש לדיור בה עולה על ההיצע.

בית המשפט גם לא מצא ראיות לכך שבעלי הדירות המדוברות מתכוונים להשתמש בהן למטרות זרות ופסולות. ואולם, יש לתת את הדעת על כך שפסיקה זו של חבר השופטים אינה המלה האחרונה והקובעת. הסיבה לכך היא שבית המשפט המקומי בברלין פסק גם שבסמכותו של בית המשפט הגבוה של מדינת ברלין-ברנדנבורג לדון בענין. ימים יגידו כיצד תפסוק הערכאה הגבוהה יותר בסוגיה המורכבת הזו.

נסיבות משפטיות שונות במקרים אחרים שנוגעים לדירות ריקות

פסיקת בית המשפט מתיחסת באופן מפורש לדירות של בעלים שיש להם דירות נוספות, והדירות בברלין אינן דירותיהם היחידות, אך הם מתגוררים בהן מעת לעת. בחודש יוני 2016, אותו בית דין פסק אחרת בנוגע למקרה שונה למדי, בו דירות משמשות אך ורק לצרכי נופש ותיירות ובעליהן אינם מתגוררים בהן כלל. השימוש הבלעדי במרחבי דיור בברלין להשכרה לצרכים כאלו אסור לפי החוק המקומי, ובית המשפט עמד על כך.

מקור: Haufe