Landsberger_Apt2_01700

שוכרי הדירות ברחבי גרמניה יכולים כיום להרשות לעצמם דירות גדולות יותר מבעבר בחלקים רבים של המדינה. יחד עם זאת, הנתונים אינם חלים על הערים הגדולות ביותר בגרמניה.

באזורים רבים ברחבי גרמניה, מי שמבקשים לשכור דירה יכולים כעת לשכור דירות ששטחן גדול יותר, בהשוואה למצב שנמדד לפני שש שנים, כלומר בשנת 2010, בסקר ארצי גדול. משק בית ממוצע בגרמניה מוציא כעת כרבע מהכנסתו הפנויה על צרכי דיור, ולפי נתוני סקר לאומי עדכני, סכום זה מאפשר למשפחה ממוצעת לשכור דירה ששטחה 94 מטרים רבועים. מדובר בעלייה של שני מ"ר בהשוואה לשטח המגורים שמשפחה ממוצעת כזו יכלה להרשות לעצמה לפני שש שנים, על סמך הסקר שנערך אז. הסקר החדש מתפרסם כעת על ידי IW – המכון הגרמני הלאומי למחקרי כלכלה.

ברחבי גרמניה, העלייה בשכר הדירה מאז שנת 2010 עמדה בממוצע על כעשרה אחוזים – פחות מהעלייה הממוצעת ברמת השכר, שהייתה כ-11.5% בפרק הזמן המדובר. המתודולוגיה של המחקר שערך מכון IQ התבססה על השוואת עלויות מגורים מול רמות ההכנסה הפנויה נטו ברחבי גרמניה. הוצאות מגורים, לצרכי הסקר הזה, כללו גם את הסעיפים הנלווים לשכר הדירה "הקר" הבסיסי, כגון הוצאות חימום או דמי ועד הבית.

יחד עם זאת, בכרבע מכל המחוזות והערים שנבחנו בסקר, כולל הבירה ברלין, מגמת המחירים אל מול ההכנסה שונה. במקומות אלו פחת כוח הקנייה של משק בית ממוצע בכל הנוגע לדיור. כמובן, אין זה מפתיע לגלות שמדובר בערים הגדולות והמבוקשות ביותר ברחבי גרמניה. המגמה בולטת במיוחד בברלין וכן בערים נוספות כמו שטוטגרט ודורטמונד. המומחה ראלף האנגר ממכון IW ציין במגזין Zeit כי המגמה בולטת במיוחד במקרה של דירות בברלין, זאת מפני שהשינויים בעיר מתחוללים בקצב כה מהיר. אוכלוסית עיר הבירה של גרמניה צמחה בשש השנים האחרונות בכמעט רבע מיליון, וכעת היא מונה למעלה משלושה וחצי מיליון תושבים. אין פלא שהצמיחה המהירה גרמה למחסור חריף בשוק הדיור, שהביא עמו עליית מחירים תלולה.

המחיר הממוצע למ"ר בשכירות הוא כמעט 7 אירו

במבט כולל, המגמה ברחבי גרמניה אינה דרמטית במיוחד. האנגר הסביר ל-Zeit שללא הגעתם של פליטים רבים לגרמניה, לא היו נרשמים שינויים גדולים וייתכן שקצב השינויים בשוק אף היה פוחת. רק בחמישה מהאזורים שנבחנו בסקר עבר שכר הדירה הממוצע למ"ר בפלח השוק המקומי הגבוה ביותר את גבול תשעת האירו. לשם השוואה, שכר הדירה הממוצע ברחבי גרמניה הוא 6.9 אירו למ"ר.

במבט ארצי כולל, המיקומים שבהם משק בית ממוצע יכול להרשות לעצמו את מרחב המגורים הגדול ביותר הם אזור דינגפולגינג לנדאו במדינת בוואריה או אזור לוכוב דאננברג במדינת סקסוניה תחתית. במקומות כאלו, ההוצאה של רבע מההכנסה הפנויה של משק בית תאפשר להתגורר בשכירות במרחב מגורים של לא פחות מ-120 מ"ר. בקצה השני של הטבלה ניצבות ארבע ערים אוניברסיטאיות מבוקשות, שבהן המחירים גבוהים. הערים הן טריר, פרייבורג, היידלברג וכן וירצבורג. בערים האלו, סכום של רבע מההכנסה הפנויה של משק בית מאפשר למשפחה לגור בדירה ששטחה רק 60 מ"ר, כלומר מחצית מהשטח המקסימלי שנרשם בסקר.

לפרק הזמן של השנים הקרובות, מומחי מכון IW מעריכים שהמצב יוקל במקצת אף בערים הגדולות ברחבי גרמניה. ראלף האנגר מצהיר שהם מצפים להתמתנות בקצב השינויים. פוטנציאל הבנייה ברחבי גרמניה הולך ועולה, והדבר מגדיל את היצע הדירות במדינה. יחד עם זאת, חולפות שלוש עד חמש שנים ממועד תכנונו של בנין עד לסיום עבודות הבנייה באתר ומסירת הדירות לדיירים המאושרים.

מקור: Zeit