בנק המשכנתאות הגרמני LBS העניק הלוואות משכנתא בסך 9.5 מילארד אירו ב 2011, עליה של 11.3% מ2010, ומצפה לעלייה דומה בשנת 2012.

"נדל"ן נתפס כהשקעה אטרקטיבית ובטוחה גם בפרספקטיבה של פנסיה", אמר מנכ"ל הבנק הרטוויג האם. לדעתנו המשך הגידול בהכנסות והביקוש לעובדים, יוביל לגידול נוסף בביקוש לנכסים. הערך של חוזי משכנתא עבור בנייה חדשה הגיע ל 35.7 מיליארד אירו, עליה של 2.9%. LBS מחזיק בכשליש משוק המשכנתאות למגורים בגרמניה, ומהווה את אמת המידה להערכה של מצב שוק הדיור למגורים. שיעור בעלי הבתים בגרמניה מגיע רק 43%, אחד מהנמוכים באירופה.

העלייה בביקושים למשכנתאות משקפת את מצבו האיתן של שוק הנדל"ן למגורים בגרמניה, אשר נהנת מהתנודתיות בשווקי הנדל"ן האירופאיים האחרים. סקר שנערך על ידי יוניון בנק מהעיר המבורג מצא כי 50% מהמשקיעים מאמינים כי ביצועי ההשקעות בגרמניה ישתפרו עקב משבר האשראי באירופה. “על אף שהמומנטום הואט, השוק נמצא במצב טוב", אומר אולף ינסן, ראש אגף המחקר בבנק יוניון. “אך גרמניה היא לא אי – ומשבר האשראי הוביל להורדת רף הציפיות על ידי משקיעים רבים.” 38% מהמשקיעים שהשתתפו בסקר סברו שגם פולין תצא מהמשבר במצב משופר. ספרד צויינה כשוק בעל רמת הסיכון הגבוה ביותר במהלך ה 3 שנים הקרובות. “הפער בין שוק הנדל"ן בצפון אירופה ובדרומה ילך ויגדל", הוסיף ינסן.