fbpx

השקעת נדל"ן בשותפות

שותפות בהשקעות נדל"ן

מה חייבים לבדוק לפני השקעת נדל"ן בחו"ל – חלק שני

מי החברה שנמצאת איתי בשותפות ולמעשה מניעה ומנהלת את כל ההשקעה? בחירת היזם/ שותף מנהל/ החברה איתה אשקיע - לאחר…