fbpx

ערים להשקעה

מחקר שווקים וערים מובילות להשקעה בגרמניה

מחקר של חברת הייעוץ הבינ"ל PWC סוקר את המלצות ההשקעה בנדל"ן של מאות מומחים בינ”ל, על פי הסקטורים השונים (מגורים,…