בעולם השקעות של השנים האחרונות אתם בטח נתקלים לא מעט במושג משקיע כשיר, מה ההגדרה של משקיע כשיר? מהם היתרונות מהם נהנה משקיע כשיר? והיכן משקיעים כשירים משקיעים את הכסף שלהם?

ננסה לתת מענה מקיף לכל השאלות.

ההגדרה המקורית של משקיע כשיר הייתה על פי תנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968 , ובעבר הייתה זהות בין הגדרה זו להגדרת לקוח כשיר על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 1968.

במרץ 2016 עברה שינוי שמאפשר ללקוחות נוספים להצטרף לחוג "המשקיעים הכשירים."

עיקרי השינוי: ביטול חובה של קריטריונים המצריכים ניסיון או מומחיות בשוק ההון שחייב מספר מינימאלי של עסקאות והפחתת סף הנכסים הנזילים מ 86- מיליון ₪ ל 1- מיליון ₪ ואפשרות למבחן משולב עם הכנסות.

על מנת להיכנס להגדרה של משקיע כשיר, יש צורך בקבלת אישור, כלומר בחינת היקף פעילות שנתי שחייבת להיות מעל רף מסוים. כיום, על פי תקנות אלו הזכאות לקבלת האישור מותנית בעמידה בלפחות אחד משלושת הקריטריונים הבאים:

1. "מבחן שווי הנכסים "– השווי הכולל של הנכסים הנזילים הינו 1.8 מיליון ₪ לפחות.
2. "מבחן גובה ההכנסה"– סך ההכנסות האישיות עומדות על 8.6 מיליון ₪ או 8.1 מיליון ₪ הכנסה משפחתית.
3. "המבחן המשולב"- השווי הכולל של הנכסים הנזילים הינם 1 מיליון ₪ ₪ 600,000 ₪ הכנסה אישית או 1 מיליון ₪ נכסים נזילים + 611,111 + הכנסה של התא המשפחתי.

*נכסים נזילים – ע"פ הגדרת הרשות, נכסים נזילים הם כל אחד מאלה: מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים וניירות ערך הנסחרים בבורסה.

מה המשמעות?

לקוח כשיר (לעיתים נקרא גם "משקיע מתוחכם" או "משקיע מסווג") מקבל קדימות להשקעות והוא יכול להיחשף להשקעות שבדרך כלל רק המוסדיים חשופים.

הוא לא מוגבל במגבלת ה – 35 ניצעים שקיימת בהשקעה בשותפות מוגבלת והוא יכול לקבל גישה לחומרים, תשואות ומצגות שלא חשופות לציבור הרחב.

בהתאם להוראות הרשות לניירות ערך, מידע זה ניתן ללא מגבלה רק למשקיעים כשירים כהגדרתן בחוק.

משקיע כשיר בעולם ההשקעות

ההגדרה של משקיע כשיר בחוק ניירות ערך נועדה לטפל בסוגיה חשובה של איזון בין הצורך להגן על הציבור ובין הצורך לקדם פעילות של חברות בישראל. אחד התפקידים המהותיים של רשות ניירות ערך הוא הגנה על המשקיעים באמצעות פיקוח על התנהלות הבורסה, מתן רישיונות למנהלי תיקים, משווקים ויועצי השקעות. ההנחה של המחוקקים ומקבלי ההחלטות היא שלרשות המשקיע הממוצע עומדים אמצעים מוגבלים להתמודדות עם הפסדים גדולים, ולכן ישנם גבולות וחסמים לעסקאות הדורשות השקעה כספית גדולה.

מוזמנים להירשם להיות משקיעים כשירים

אישור משקיע כשיר

במידה והנכם עומדים בקריטריונים של רשות ניירות ערך לקבלת משקיע כשיר, עליכם למלא תצהיר מקוון אשר יאושר על ידי רו"ח או עורך דין. לאחר מכן תוכלו להיחשף להזדמנויות ההשקעה השונות.
לאחר הגשת התצהיר, ניתן יהיה לשתף אתכם עם הנתונים המספריים )תכנית עסקית, טראק רקורד וכו'( שאינם פתוחים לציבור המשקיעים הכללי.
*בחלק מהמקרים יהיה צורך בהגשת אסמכתאות תומכות בתצהיר.

הזדמנויות אטרקטיביות בזמני חוסר וודאות וטלטלה בשווקים

במציאות כיום, בא לידי ביטוי היתרון היחסי של משקיעים כשירים. החוסן הפיננסי והיכולת שלהם לקבל החלטות בהסתכלות לטווח ארוך מבלי להיות נתונים ללחצים פיננסיים בטווח הקצר מאפשרים לפזר ולעבות את פרוטפוליו
ההשקעות בשווקים השמרניים יותר שהתשואות לרוב יציבות לאורך זמן, כדוגמת שוק הנדל"ן במדינות החזקות.
אתם מוזמנים לקרוא את המאמר שלנו על מה חייבים לבדוק לפני השקעת נדל"ן בחו"ל.

מעודכן לתאריך: יוני 29, 2022