ישראל מתגאה בתעשיות עתירות ידע – הייטק, טכנולוגיה צבאית, סייבר ועוד. לצד היוקרה, תעשיות אלה מייצרות משכורות גבוהות, וכך בשנים האחרונות הולך ומתרחב גל המשקיעים הכשירים בישראל. אז מה זה בדיוק משקיע כשיר? מי יכול להיחשב כמשקיע כשיר, ומה היתרונות שמגיעים עם התואר הזה? בואו נצלול לעומק הנושא ונבין את המשמעות, ההזדמנויות והסיכונים הכרוכים בכך.

משקיע כשיר – מה זה?

חוק ני"ע נועד להסדיר את תחום ההשקעות בני"ע ובמכשירים פיננסיים. אחת המגבלות בחוק קובעת כי לא ניתן להציע השקעות מסוימות באופן חופשי למשקיעים שאינם משקיעים כשירים.
על פי ההגדרה, משקיע כשיר, הידוע גם כ"לקוח כשיר", "משקיע מסווג" או "משקיע מתוחכם", הוא מונח המתייחס לאדם או גוף המוגדר בתוספת הראשונה לחוק ני"ע כבעל יכולת פיננסית מספקת להשתתף בהשקעות מורכבות יותר מהמקובל.

מה ההבדל בין משקיע כשיר למשקיע רגיל?

בנוסף להגדרה אותה ציינו לגבי מהו משקיע כשיר, אותו משקיע יכול לגשת להשקעות בעלות פוטנציאל תשואה גבוה יותר, אך גם כאלה שמגלמות סיכון גבוה יותר, שאינן פתוחות לציבור הרחב – כפי שנפרט בהמשך.

להבדיל מזאת, משקיע רגיל או "משקיע פרטי" הוא משקיע שאינו עונה על הקריטריונים של משקיע כשיר.

בנוסף, משקיעים פרטיים אמנם רשאים כמובן להשקיע בנכסים כמו מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות, קרנות השקעה סגורות, נדל"ן ומוצרים בנקאיים בסיסיים, אולם אך ברוב המקרים, אלו אינם יכולים להשקיע בנגזרים מורכבים, קרנות גידור, השקעות אלטרנטיביות, נכסים בלתי סחירים, השקעות ללא תשקיף וכדומה, השמורים למשקיעים כשירים.

ההגנות על משקיעים פרטיים כוללות דרישות גילוי נאות, התאמת המוצרים לצרכיהם ולרמת הסיכון שלהם וכללי ייעוץ והתנהגות מחמירים יותר עבור הגופים המספקים להם שירותים פיננסיים ואחרים.

כיצד להפוך למשקיע כשיר? הקריטריונים שחשוב להכיר

כדי להיחשב למשקיע כשיר, עליך לעמוד באחד משלושה קריטריונים:

 1. מבחן נכסים: ברשות המשקיע נכסים נזילים בסך של כ-8.4 מיליון שקלים.
 2. מבחן הכנסה: ההכנסה האישית השנתית של המשקיע הכשיר מסתכמת ב-1.25 מיליון שקלים לכל הפחות, או כ-1.9 מיליון שקלים למשפחה לכל הפחות, במשך השנתיים האחרונות לפני ההשקעה.
 3. מבחן משולב: ברשות המשקיע נכסים נזילים בסך של כ -5 מיליון שקלים, לצד הכנסה אישית שנתית של כ-600,000 שקלים, או הכנסה משפחתית שנתית של כ- 950,000 שקלים, במשך השנתיים האחרונות לפני ההשקעה.

כיצד מתבצע תהליך אימות משקיע ככשיר?

כדי להיחשב למשקיע כשיר, צריך לעבור כמה שלבים וביניהם שלב אימות, שמתנהלים מול הגוף שמציע את ההשקעה.

להלן פירוט התהליך:

 1. החברה, היחיד, השותפות או הגוף הפיננסי שמציגים את ההשקעה, יבקשו מילוי הצהרת משקיע כשיר. בהצהרה זו, המשקיע נדרש לציין שהוא עומד באחד מתנאי הקריטריון שפורטו למעלה (מבחן הנכסים, מבחן ההכנסה או המבחן המשולב).
 2. המשקיע גם מצהיר שהוא מודע למשמעות היותו משקיע כשיר ומסכים להיכלל בקטגוריה זו. כמו כן, המשקיע מתחייב להמציא אסמכתאות מתאימות התומכות בהצהרתו, ולדווח על כל שינוי בנתונים שהוא מסר.
 3. בתהליך פנימי, הגוף שמציע את ההשקעה מאשר את היות המשקיע בסטטוס כשיר, על ידי איש מקצוע – עורך דין, רואה חשבון, או יועץ פיננסי בעל רישיון ממשרד האוצר.
 4. במידה ותהיה פניה מצד הרגולטור (רשות ניירות ערך, למשל), החברה תציג לפיקוח את ההצהרה החתומה ואת המסמכים התומכים בהצהרה.

אילו הזדמנויות השקעה קיימות עבור משקיעים/לקוחות כשירים?

מה שמקיים את ההבדל בין משקיע כשיר למשקיע מן השורה, הוא הגישה שיש למשקיע כשיר לאפיקי השקעה מסוימים – לרוב בנכסים בלתי סחירים, וכאלה שבהם אין חובת שקיפות מול הרגולציה (רשות שוק ההון ורשות ניירות ערך).

אלו הם כמה מהאפיקים שזמינים עבור אותם משקיעים:

 1. נדל"ן פרטי ומסחרי
  • מקבצי דיור (מולטי-פמילי): משקיעים כשירים יכולים להשקיע בפרויקטים של בנייני דירות גדולים, שיכולים להניב תזרים מזומנים יציב ו/או עליית ערך משמעותית לאורך זמן.
   לדוגמה, רכישת בנייני מגורים בברלין או בערים מובילות בגרמניה.
  • נדל"ן מסחרי, תעשייתי ולוגיסטי: השקעה במרכזי קניות, משרדים, ומרפאות, וכן במרכזי לוגיסטיקה, מתחמי תעשייה ועוד.
  • נדל"ן פרטי בחו"ל: משקיעים כשירים יכולים להגיע להשקעות נדל"ן ללא תשקיף גם מחוץ לישראל. למשל, השקעה בנדל"ן בגרמניה דרך אינספריישן גרופ מציעה יציבות של השוק הגרמני, יחד עם פוטנציאל צמיחה בערים מתפתחות.
 2. קרנות נדל"ן: קרנות ריט  REIT Real Estate Investment Trust)) הן קרנות המשקיעות בנדל"ן מניב ומחלקות את רוב ההכנסות כדיבידנד.
 1. קרנות הון סיכון (VC): השקעה בקרנות הון סיכון שמממנות סטארט-אפים וחברות טכנולוגיה צומחות.
 2. קרנות גידור (Hedge Funds): השקעה בקרנות פיננסיות מתוחכמות, שמשתמשות באסטרטגיות השקעה כמו מכירה בחסר, מינוף, וכיסוי חשיפה. מטרתן לספק תשואות גבוהות יציבות, ללא קשר לתנועות השוק, והן לרוב ממוקדות בתחומים ספציפיים כמו מניות, איגרות חוב, סחורות או מטבעות.
 3. השקעות פרטיות (Private Equity): קרנות פרייבט אקוויטי רוכשות מניות בלתי סחירות של חברות פרטיות במטרה לשפר את ערכן ולמכור אותן בעתיד.
 4. השקעות בשותפות מוגבלת
  שותפות מוגבלת היא סוג של התאגדות עסקית המורכבת משני סוגי שותפים – שותף כללי ושותפים מוגבלים. השותפים הכלליים הם אלה שמנהלים את השותפות ונושאים באחריות בלתי מוגבלת להתחייבויותיה. לעומת זאת, השותפים המוגבלים הם משקיעים שהשקיעו כספים בשותפות, אך אינם מעורבים בניהולה השוטף ואחריותם מוגבלת להפסד המרבי של סכום ההשקעה שלהם. זו דרך להשקיע בפרויקטים עסקיים מבלי לקחת על עצמך סיכון בלתי מוגבל.

לפי חוק ניירות ערך, מותר להציע את ההשקעות הנ"ל לעד 35 ניצעים – ללא פרסום תשקיף (הכרוך בעלויות גבוהות מאוד)
אולם, משקיעים כשירים אינם נכללים במספר הניצעים ואין מגבלה לגביהם. לכן, משקיעים כשירים יכולים להיות חשופים להשקעות אלו ללא תשקיף.

השקעות נדל"ן בגרמניה למשקיעים כשירים

משקיעים כשירים, מטבע הדברים, מחפשים הזדמנויות השקעה ייחודיות. מבין האפשרויות העומדות לרשותם, השקעות נדל"ן בגרמניה באמצעות אינספריישן גרופ מציעות שילוב ייחודי של יציבות ופוטנציאל צמיחה. גרמניה, הכלכלה החזקה באירופה, מציעה שוק נדל"ן יציב עם ביקוש קבוע למגורים ולנכסים מסחריים.
צוות מקצועי של כ-25 עובדים יושב במשרדים הראשיים בברלין ועוסק באופן שוטף באיתור והערכה של הזדמנויות השקעה חדשות, ניהול עסקאות רכישה, השבחת פרויקטים וניהול נכסים קיימים. עם היקף עסקאות של למעלה משני מיליארד ש"ח בחמש עשרה השנים האחרונות, מנהלת הקבוצה כיום נכסים בשווי של כ-800 מיליון ש"ח ברחבי גרמניה, הכוללים כ-70,000 מ"ר של נדל"ן, מהם 65% נכסי מגורים.

הרשמה למשקיעים כשירים והזדמנויות השקעה >>

היתרונות למשקיע כשיר בהשקעה איתנו

  1. חשיפה מהירה וקלה לנתוני ההשקעה – חלק גדול מהשקעותינו מתבצע באמצעות שותפויות מוגבלות גרמניות. כמשקיע כשיר תוכל לקבל פרטי השקעה מלאים ללא מגבלת הניצעים האמורה לעיל.
  2. חשיפה לתשואות – בניגוד למשקיעים רגילים, לקוחות כשירים יכולים לקבל גישה לנתונים פיננסיים מפורטים וחוזי פני עתיד, כולל תחזיות תשואה, השוואות בין ביצועים בפועל לתחזיות, וניתוחי סיכונים מעמיקים. משקיע כשיר יכול לקבל נתונים על תזרימי מזומנים צפויים של פרויקט השקעה בנדל"ן ללא כל מגבלה וכן תוצאות היסטוריות של השקעות קודמות.

לסיכום, היותך משקיע כשיר פותח בפניך דלתות להזדמנויות השקעה מגוונות ובלתי נגישות לרוב הציבור. מנדל"ן פרטי וקרנות גידור, דרך חשיפה לסטארט-אפים מבטיחים והשקעות קריפטו חדשניות – האפשרויות עבור משקיעים כשירים ב-2024 רבות ומגוונות.

חשוב לזכור כי הכוח הזה מלווה באחריות גדולה של ניהול סיכונים נבון ותשומת לב קפדנית. השקעות אלטרנטיביות מציעות פוטנציאל עצום, אבל גם כרוכות בנזילות נמוכה ותנודתיות גבוהה. גישה לעסקאות אלטרנטיביות פותחת פתח לתשואות יוצאות דופן, אך מחייבת בדיקת נאותות קפדנית ומומחיות פיננסית משמעותית.
הניסיון רב השנים שלנו והמקצועיות באיתור וניהול השקעות נדל"ן בגרמניה מספקים למשקיעים כשירים בית בטוח להשקעה.

מעודכן לתאריך: יולי 8, 2024