בשנת 2012 היה גודלה הממוצע של דירה חדשה שנבנתה בבירת גרמניה 100 מ"ר. שטחן של דירות בברלין ממשיך להצטמצם

לפי נתוני המומחים שטחה הממוצע של דירה חדשה בברלין בשנת 2015 היה 82.8 מטרים רבועים (מ"ר) בלבד. בעוד ששטחה הממוצע של דירה ברחבי גרמניה לא השתנה במידה ניכרת בשנים האחרונות, בערים הצומחות במהירות ברלין והמבורג ניכרת מגמה של צמצום בשטח הדירות. מומחי חברת ייעוץ הנדל"ן Analyse & Konzepte מצביעים על מגמה זו ומציעים תובנות שנגזרות ממצב השוק.

בשנת 2012 שטחה הממוצע של דירה חדשה בבניין משותף רב משפחתי בברלין היה כמאה מ"ר. ערך זה ירד לכדי 86 מ"ר בשנת 2015, צמצום של 14 מ"ר לדירה. ואולם, יש להביא בחשבון שגודלה הממוצע דירה בברלין עדיין עולה על גודלה הממוצע של דירה בעיר המבורג ואף על גודלה הממוצע של דירה ברחבי גרמניה. מגמה זו מבוססת גם על ההנחה שדירות בערים כמו ברלין והמבורג הופכות קטנות יותר מפני שיוקר המחייה בערים אלו הולך ועולה.

בשנת 2012 היה גודלה הממוצע של דירה ברחבי גרמניה 82.7 מ"ר. בשנים שחלפו מאז לא השתנה ערך זה במידה רבה. לעומת זאת, בעיר המבורג ירד גודלה הממוצע של דירה חדשה בבניין משותף רב משפחתי בשנים האחרונות ביותר מ-8 מ"ר: מ-87.4 מ"ר בשנת 2012 ל-79 מ"ר בשנת 2015.

 

המגמה צפויה להימשך

האם שטחן הממוצע של דירות בערים אלו ימשיך לקטון? המומחה מתיאס קלופ סבור שכן. הוא מציין שמצד אחד מחירי הנדל"ן מטפסים, וכמוהם גם דמי השכירות, באתרים המבוקשים בערים הגדולות ברחבי גרמניה. מצד שני, הוא מוסיף כי הלקוחות מעוניינים מאד להתגורר באזורים אלו. לפיכך הם מוכנים להתפשר על שטח הדיור העומד לרשותם. כמו כן, מספרם של משקי בית קטנים יחסית מצפוי לעלות בשנים הקרובות. ויזמי הנדל"ן מעוניינים לבנות דירות קטנות יותר שיהלמו את צורכי פלח שוק זה.

החישובים מעידים על כך שמספר החיים במשק בית של אדם אחד או שניים בכל רחבי גרמניה צפוי לעלות מכ-45 מיליון בשנת 2015 לבערך 50 מיליון בשנת 2035.

 

מקור: tagesspiegel