למרות האטה בצמיחה הכלכלית, צפויות ההשקעות הנדל"ן בגרמניה להגיע ל 16 מיליארד אירו ב 2011, כאשר חוסר הביטחון בשווקים הפיננסים, ומשבר החוב, מוביל לגידול בהשקעות במדינה.

סשה הטריך, שותף במשרד השמאות הברלינאי Hettrich Sauer & Cie העריך כי המחזור בנדל"ן מסחרי יהיה בין 14-18 מיליארד אירו השנה, עם המשך ביקושים גבוהים לשטחים מסחריים ונכסים למגורים במרכזי הערים הגדולות בתשואות מתחת ל 5% בשנה.
"המחירים ימשיכו לעלות במהלך השנה הבאה מכיוון שהביקוש עולה בהרבה על ההיצע." אמר הטריך, והוסיף כי היציבות הכלכלית בגרמניה יוצרת תחושת בטחון המעודדת את ההשקעות בנכסים.

"המשתתפים בשוק, בעיקר הבנקים, חותרים לייצוב של הכנסות משכירות כדי להבטיח את תשלומי הריבית, וכדי להכין את הנכסים לקראת מימוש עתידי בשוק", מוסיף הטריך.
עם זאת, השגת מימון תהה קשה יותר בשנים הקרובות עקב הקשחת דרישות הבנקים. "חלופות יהיו זמינות דרך קרנות פנסיה, חברות ביטוח, וגופים פיננסיים אחרים, אשר יספקו הקלה מסויימת".
הביקושים ימשיכו להתמקד בנכסים באזורי הליבה העירוניים בהם לא צפויים קשיים בהשגת מימון. "נכסים בעלי פוטנציאל השבחה גבוה יהיו באזורים במעגל השני של המרכז או במיקרו אזורים מרכזיים,  במקומות בהם הבעלים או השותפים הפיננסיים חסרי מעוף, ואינם מוכנים או מסוגלים להבין את ערך הנכסים ולפעול למימוש הפוטנציאל הגלום בהם באופן עצמאי", סיכם הטריך.